وی افزود: آقای ظریف در جلسه کمیسیون امنیت ملی گفته است که من می‌پذیرم اشتباه کردم‌ و اگر استراتژی خودم را دنبال می‌کردم اکنون با مشکل مواجه نمی‌شدم. درواقع قصد داشته تا این‌گونه مطلب را منتقل کند که دیگران به وی گفته‌اند این کار را بکند.

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: وزیر امورخارجه با بیان اینکه من مسئولیت اشتباه خود را می‌پذیرم عنوان کرده؛ ما با قول آقای کری اظهارنظر کرده‌ایم و این درحالی است که مقام معظم رهبری در ابلاغ رسمی خود عنوان کردند که تعهدات پذیرفته‌شده در مذاکرات باید به صورت کتبی بوده و به‌امضای شخص رئیس‌جمهور آمریکا برسد.