وی افزود:‌  حجم حمله به ترامپ و دامنه گسترده آن‌که علاوه بر آمریکا به اروپا نیز سرایت کرده در مقیاس مورداشاره قابل ارزیابی نیست و نشان می‌دهد که نگرانی و اضطراب مراکز سیاست ساز غرب را باید در عرصه دیگری جستجو کرد.

شریعتمداری درباره این نگرانی تصریح کرد: غرب نگران آن است که مبادا ترامپ نسخه آمریکائی گورباچف باشد و آمریکا را به سرنوشتی دچار کند که گورباچف شوروی سابق را به آن دچار کرد. برنامه‌هایی که ترامپ با عنوان اقدامات اصلاحی خود برای عبور آمریکا از بحران‌های داخلی و خارجی اعلام کرده و بر اجرای آن اصرار می‌ورزد، سمت‌وسوی همان «پروسترویکا» و «گلاسنوست»  میخائیل گورباچف رهبر شوروی سابق را دارد.

مدیرمسئول روزنامه کیهان اظهار داشت: ترامپ یک میلیاردر طرفدار نظام سرمایه‌داری است و گورباچف یک سوسیال‌دموکرات پیرو نظام کمونیست بود و از این زاویه باهم شباهتی ندارند و حتی در دونقطه مقابل یکدیگر نیز به نظر می‌رسند ولی وجه اشتراک آن‌ها «ساختارشکنی باهدف اصلاح سیستم» است گورباچف نظام کمونیستی را نیازمند اصلاحاتی در دو عرصه اقتصادی (پروسترویکا) و سیاسی (گلاسنوست) می‌دانست که به‌زعم او از نسخه اصلی فاصله گرفته بود.

وی با بیان اینکه ترامپ هم دو عرصه اقتصادی و سیاسی نظام سرمایه‌داری را نیازمند اصلاح می‌داند ادامه داد: ترامپ آنچه در آمریکا به‌عنوان هنجارهای تجارت جهانی شناخته می‌شود را به چالش کشیده، ناتو را غیرضروری می‌داند، خروج آمریکا از عضویت سازمان ملل را قابل‌بررسی جدی تلقی می‌کند و نمونه‌هایی از این دست که در برنامه‌های اعلام‌شده و در دست اقدام وی به‌وضوح می‌توان دید.

شریعتمداری در پایان با بیان اینکه نگرانی مشترک آمریکا و اروپا از این نقطه ریشه می‌گیرد که مبادا ساختارشکنی‌های او ترامپ را به گورباچف آمریکا تبدیل کند گفت: سیاست پردازان غربی می‌دانند که آمریکا و اروپای بحران‌زده در مقابل ساختارشکنی‌های ترامپ به‌شدت ضعیف و آسب‌پذیر هستند.