این توضیح را بدهیم که می دانیم ایران کوچک کشوری ست که درآمد های سرشار نفتی و گازی دارد . کشورهای دیگری هم هستند که دارای این درآمدهای بی زحمت می باشند . کشورهای جعلی مانند سعودی ، امارات ، قطر و غیره . جالب این جاست که غربی ها به ویژه انگلیسی ها دوست دارند این پول های بادآورده در جاهای خاصی سرمایه گذاری شوند . مثل خرید جنگ افزار . چرا ؟ چون این اسلحه ها سود سرشاری به جیب تولیدکنندگان شان میریزند و پس از چند سال غیر قابل استفاده می شوند . در حقیقت کشور خریدار پول خود را دور می ریزد . یا آن ها دوست دارند این پول ها صرف ساخت برج های بلند و گران قیمتی شوند که آن ها هم پس از چند دهه خیلی به درد بخور نخواهند بود . البته داشتن جنگ افزار پیشرفته یا برج های بلند چیز بدی نیست اما نکته این جاست که این پول ها صرف خرید این اسلحه می شوند نه تولید بومی آنها . و نه صرف دستیابی به فناوری ساخت شان  . یا برج هایی که از ابتدا تا انتها توسط پیمانکاران خارجی ساخته می شوند . اگر این کارها بومی و درونی در یک کشور انجام شود که خیلی هم خوب است . اما این ها از جایی می آیند که متعلق به این کشورها نیست . یعنی هر زمان اراده شود و جریان ورود این مسایل را قطع کنند کشور بدبخت داستان ما دچار بحران می شود و دوباره به بیابان تبدیل می گردد . اما اگر این پول راصرف تولید و مهم تر از آن صرف تکنولوژی کنید ، آن وقت است که اعصاب کشورهای استعماری خورد می شود و " چو " می اندازند که آقا این کارها در کشور شما صرفه ندارد و بسیار گران تمام می شود . بیایید پول هایتان را صرف سیر کردن شکم مردم تان کنید . ساختن هواپیما و خودرو و کشتی و غیره برای شما صرفه ندارد . انگار مردم ما وا مانده اند که دولت بیاید شکم شان را سیر کند. البته درست است که هر تولیدی در آغاز و زمانی که تیراژ تولید پایین است سود دهی لازم را ندارد ولی پس از مدتی و با افزایش تیراژ به سود دهی بالایی می رسد . اگر چیزی برای ما مطلوب باشد باید هم دارای کمیت باشد و هم کیفیت . در واقع جمعیت زیاد به مثابه کمیت است و تکنولوژی به مثابه کیفیت . این که شما چه میزان تولید می کنید مهم است . چون هر چه بیش تر تولید کنید ثروت و توان اقتصادی بیش تری دارید . اما این که چه چیز تولید کنید مهم تر است . سیب زمینی و باقالی تولید می کنید یا ابر رایانه و هواپیما ؟ پس می توان گفت در بحث تولید در اقتصاد باید دو پرسش را مطرح کنیم . چه قدر ؟ و چه چیز ؟ در واقع تکنولوژی به تولید ما ارزش افزوده می دهد . یعنی بهای کالای نهایی ما را بالا می برد . حالا شما می توانید میلیون ها تن سیب زمینی تولید کنید تا تولید ناخالص داخلی تان را بالا ببرید یا می توانید سه ، چهار تا کشتی یا هواپیمای رادار گریز بسازید...

 

نویسنده محمد حباب