ابر فناوری ها چندین شاخه دارند که البته این شاخه ها ثابت نیستند و در آینده ابرفناوری های نوینی ظهور خواهند کرد . ابر فناوری ها به یکسری دستاوردها رسیدند و همگی افق های مشخصی دارند . افق های ابرفناوری ها بیش تر شبیه رویا و آرزوست . اما همگی دست یافتنی اند و این مطلب هزاران بار به اثبات رسیده . اختراع تلفن ، هواپیما ، فضا پیما و ...  نمونه هایی از این موضوع هستن . یکی از شاخه های ابر فناوری ، تکنولوژی هسته ای ست . که پیشرفت های زیادی داشته . نیروگاه های هسته ای ، پزشکی هسته ای ، زیر دریایی های اتمی و ... .افق این ابرفناوری استفاده از هیدروژن به جای اورانیوم ست . امروزه چند کشور سرمایه گذاری های بسیاری در این زمینه کرده اند . اگر کشور ما شتاب کند و در این زمینه موفق شود ، می توان گفت که علمی در ایران تولید شده که تا کنون در هیچ جای دیگری از عالم نتوانسته اند به آن دست یابند . فناوری دیگر نانو ست . کاربردش بسیار گسترده ست . افق این ابرفناوری می تواند این باشد که مواد نوینی تولید شوند که ویژگی های خاصی داشته باشند . دانش رباتیک موضوع بعدی ست . امروزه ربات ها کاربرد های فراوانی دارند . افق ش بسیار گسترده ست . ربات هایی با هوشمندی بیشتر ، با احساس و تفکر و غیره . البته این دانش هم مانند دیگر ابرفناوری ها کنترل شده پیش می رود چون می تواند همراه با خطرهایی هم باشد. شاخه دیگر علم ژنتیک ست . رشد زیادی داشته می تواند خطرناک باشد . دستکاری در میوه ها و خوراکی ها اثرهای منفی داشته . این علم باید آنقدر پیش رود تا همه زاویه های آن آشکار شود . و دانشمندان بر روی آن تسلط داشته باشند . بعد تازه با احتیاط از آن استفاده کنند . شاخه بعدی هوافضا ست . ساخت ماهواره ها ، تلسکوپ های زمینی و فضایی و کاوشگرها ، گوشه ای از دستاوردهای دانش هوافضا ست . افق های این علم بسیار جذاب ست . کشف سیاره هایی که امکان زندگی در آن ها هست و سفر به آن ها . امیدواریم کشور ما در این زمینه پیشتاز شود . به جای اروپاییان که آمریکا را کشف کردند ، این نوبت ایرانیان ست که فضا را تسخیر کنند . توسعه این ابرفناوری ها باید به صورت همگون باشد و دانش های دیگر هم همپای آن رشد کنن . به امید تشکیل ایران بزرگ و سرآمدی علمی ایران در جهان . پیامبر اسلام می فرمایند دانش اگر در ثریا هم باشد مردانی از سرزمین پارس (ایران بزرگ و در اصل موطن خود حضرت) به آن دست خواهند یافت .

نویسنده : محمد حباب