به نوشته تلگراف، رهبر حزب اپوزیسیون بریتانیا گفت «دوستان یهودی ما مسئول اقدامات اسرائیل نیستند همان‌طور که دوستان مسلمان ما مسئول حکومت خودخوانده اسلامی [داعش] نیستند.»

کوربین در ادامه گفت آنچه به اسلام‌هراسی ناپسند تبدیل شده این است که آنها را افرادی ضدیهود و مظنون می‌بینند ولی باید انسان‌ها را بر اساس ارزش‌ها و اقدامات فردیشان قضاوت کرد نه به شکل کلی.

رهبر حزب کارگر که طی روزهای اخیر بعد از رای مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا برای کناره‌گیری از سمتش شدیدا تحت فشار است گفت دوستان یهودی مسئول اقدامات نتانیاهو نیستند همان طور که دوستان مسلمانان مسئول داعش نیستند.

کوربین افزود «من – به عنوان رهبر کارگر – ادامه می‌دهم تا اسباب صلح و عدالت را در اسرائیل-فلسطین، فراتر از خاورمیانه و در سراسر جهان دنبال کنم. البته کسانی که ادعا می‌کنند با زبان نفرت یا تحریک چنین می‌کنند، هیچ خدمتی به کسی خصوصا به مردم مظلوم و آواره نمی‌کنند.»

وی در ادامه گفت که اعضای حزب کارگر بریتانیا باید آزاد باشند تا انتقاد کرده و با بی‌عدالتی و سودجویی در هر جایی مقابله کنند.