«یوسف فیشی» در ادامه هشدار خود به عربستان افزود: در صورت شکست این مذاکرات، عربستانی ها نیز مانند کودکان وزنان یمن خواهند گریست و آواره خواهند شد و معادله نظامی به نفع ارتش وکمیته های یمنی تغییر خواهد کرد.

به گزارش پایگاه خبری «یمن اینفو»، وی نوشت: ارتش یمن و کمیته های مردمی پس از یکسال وپنج ماه تحمل در برابر تجاوزگری مداوم عربستان علیه یمن و حمله به شهرها وزیر ساخت های این کشور، فقط پایگاه های نظامی عربستان را هدف قرار دادند، اما پس از شکست مذاکرات دیگر مانند قبل نخواهیم بود و در صورت ادامه حملات سعودی، یمن این حق را دارد که مقابله با مثل کند و حمله سطح به سطح انجام دهد.

الفیشی در پایان از مردم یمن خواست تا با حضور گسترده در راه تظاهرات خود از ارتش بخواهند تا شهرهای عربستان به جز مکه ومدینه را هدف قرار دهند.