از دید این نشریه آمریکایی، تنها قدرت‌های نظامی مهم جهان چون ایران، روسیه و چین هستند که قادرند با کیفیت‌ترین سلاح‌های موسوم به « A2/AD weapons» یا همان دسترسی ممنوع چون موشک‌های ضدکشتی فرا صوت را تولید کنند.

نشنال اینترست با اشاره به مین‌های دریایی و خطراتی که از این ناحیه متوجه نیروی دریایی آمریکا می‌باشد، نوشت: این درحالی است که فقیرترین کشورهای ساحلی نیز می‌توانند مین‌های دریایی را تهیه کنند.

«جری هندریکس» ژنرال باز نشسته نیروی دریایی آمریکا در این زمینه گفت: «مین‌های دریایی یکی از قدیمی‌ترین سلاح‌های موجود در عرصه دریایی و اغلب ارزانترین و در دسترس‌ترین جنگ افزارهای ویژه برای ایجاد مناطق دسترسی ممنوع هستند.»

 اندیشکده آمریکایی «مطالعات راهبردی و بین‌الملل» نیز چندی قبل نوشت: نقش مین‌های آبی در عرصه دریایی بسیار مهم هستند و ایران بیش از 6000 هزار مین و انبارهایی از مین‌های هوشمند دارد که می‌تواند از آن‌ها علیه هرگونه تهدید دریایی استفاده کند.