خبرگزاری بلند آوا با انتشار کمپین های مهم و مثبت قصد دارد از این کمپین ها حمایت کند . 


کمپین زنبیل پاک


امروزه انسان با مصرف کیسه های پلاستیکی هم به طبیعت آسیب می زند و هم به خود.

این کیسه ها تبدیل به زباله شده و وارد بدن جانداران مانند ماهی ها می شوند که انسان با خوردن

این جانداران این مواد سمی و سرطان زا را به بدن خود وارد می کند.

یکی از عوامل گسترش عجیب سرطان همین مواد پلاستیکی هستند.

با استفاده از زنبیل های زیبای حصیری و پاکت های کاغذی برای خرید روزانه 

خود وطبیعت را نجات دهیم.

لطفا اگر با کمپین " زنبیل پاک " موافقید آن را حمایت کنید.

گذاشتن حتا یک کانت زیر این پست به منزله حمایت از کمپین است.

با لایک کردن ، کامنت گذاشتن ، معرفی به دوستان و ... به نشر و حمایت این کمپین کمک کنید.