وی ضمن یادآوری اینکه قرار بود بسیاری از مشکلات پس از برجام مرتفع شود، اظهار داشت: زمانی که منتقدین نقد‌های جدی مطرح کردند با برچسب های بسیاری مواجه شدند اما شاهد هستیم که انتقادات این روزها عینیت یافته است.

عرب با بیان اینکه دولت خنده‌دارترین رفتار را در برخورد با بد عهدی های غرب و آمریکایی‌ها در پیش گرفته است، گفت: ساده‌ترین راهی که دولت مقابل آمریکا در پیش گرفته دیپلماسی التماسی و خواهش است.

مسئول سیاسی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان اظهار داشت: خودشان را آنقدر مقابل آمریکا سبک و کوچک نشان می‌دهند گویی آنها باید از سر لطف و منت گشایش‌هایی را برای ما فراهم کنند.

وی بیان داشت: نکته جالب اینجاست که آمریکایی‌ها در مقابل اعتراض آقای ظریف و دولت مدعی انجام تعهدات خود طبق برجام هستند. مگر در متن برجام برای بد‌عهدی‌ها کمیسیون مشترک در نظر گرفته نشده است؟ چرا از ظرفیت‌های جدی و محکم‌تری برای فشار بر طرف مقابل استفاده نمی‌شود؟