ولی باید گفت اصلا جای تعجب نیست چون پدر برزگ های سردمداران امروزی ترکیه همان کسانی هستند که در 

یک قرن پیش مردم مظلوم و پاک سرشت ارمنی را قتل عام کردند .

3 میلیون نفر در عرض سال های 1915 تا 1917 ....

پدر بزرگ افرادی چون اردوغان و داووداغلو ...

نکته مهم این است که در زمان این جنایت جمعیت ترکیه در حدود 10 میلیون نفر بوده . یعنی یک سوم جمعیت را ارمنی ها تشکیل می دادند . یعنی ترک ها 

یک سوم جمعیت کشور یعنی 3 میلیوم ارمنی را سلاخی می کنند . 3 میلیون کودک و زن و مرد بی گناه و بی دفاع . بله دوستان یادمان نرود ترکیه امروزی که 

حامی داعش است ، بر روی استخوان ها و خون 3 میلیون زن و  کودک بنا شده است. ترک هایی که در طول چند قرن به داخل آناتولی رخنه می کنند و بعد با 

کشتاری شنیع صاحب این سرزمین می شوند . و الحق که نوادگان شان هم مانند خودشان جنایت پیشه و چنگیز صفت هستند

در زیر گوشه ای بسیار کوچک از این جنایت بسیار بزرگ را ببینید :