خبرگزاری بلند با انتشار کمپین های مهم و مثبت قصد دارد از این کمپین ها حمایت کند . 


کمپین خودروی ما

ما همان افرادی هستیم که روزی به نشانه اعتراض به قیمت بالای خودروهای ساخت داخل

کمپین نخریدن خودروی صفر داخلی را راه انداختیم و خودروسازان را وادار کردیم

تا کیفیت خود را ارتقا دهند . 

امروز اما متاسفانه در خیابان های شهر انبوهی از خودروهای اجنبی دیده می شوند

برای کشور صنعتی و پیشرفته ایران خیلی زشت است

این بار نیز با کمک شما دوستان می خواهیم کمپین " خودروی ما " را راه بیاندازیم

تا همه مردم فقط خودروی با کیفیت ایرانی بخرند و با برند ایرانی

به امید روزی که انقدر ماشین های ما خوب باشند که نه تنها در ایران 

بلکه در کل جهان شاهد حرکت آنها در خیابان ها شویم

با لایک و کامنت و نشر کمپین از آن حمایت کنیم