ناراحتی کارگران زمانی بدتر می‌شود که می‌فهمند در حالیکه کارفرمایان آنها حقوق آنها را پرداخت نکرده‌اند هزینه های زیادی برای دعوت از خوانندگان بین‌المللی برای حضوردر میهمانی‌های خود صرف می‌کنند.  عربستان شرایط مطلوبی را تجربه نمی‌کند و طی هفته جاری دو خبر بد این کشور را تحت تأثیر خود قرار داد.

یکی بحران کارگران خارجی در این کشور و قطع کمک‌های دولتی به آنها به گونه‌ای که در کمپ‌های این کارگران هم کمک‌های غذایی از سوی دولت عربستان متوقف شده و هم برق آنها نیز قطع شده است.

یکی دیگر از اتفاقاتی که عربستان را در هفته اخیر تکان داد کاهش قابل توجه حقوق و مزایای کارکنان سعودی بود که حدود 70 درصد آنها برای دولت این کشور کار می‌کنند.

دولت عربستان یک قدم دیگر از سیاست ریاضت اقتصادی خود را برداشت و حقوق کارکنان دولتی وزرای این کشور را 20 درصد کاهش داد اگرچه به نظر نمی‌رسد که این مسئله برای کارکنان سطوح بالای این کشور از اهمیت خاصی برخوردار باشد.

در سال 2015 ، 120 میلیارد دلار و به عبارت دیگر نیمی از بودجه دولتی صرف پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولتی در این کشور شده است.

با توجه به اینکه در سال 2015 این کشور با کسری بودجه صد میلیارد دلاری مواجه بود نه تنها پرداخت حقوق به میزان سال گذشته برای این کشور بسیار دشوار خواهد بود بلکه پرداخت حقوق با اعمال کسری 20 درصدی نیز برای دولت سعودی طی سال جاری نیز سخت به نظر می‌رسد.

از سوی دیگر شرکت‌های پیمانکاری نیز که در حوزه ساخت و ساز برای دولت این کشور فعالیت می‌کنند با مشکل جدی در دریافت هزینه قراردادهای خود از دولت این کشور روبه‌رو هستند.

از سوی دیگر شرکت‌های خارجی فعال در این زمینه نیز که تا پیش از این به عربستان به عنوان مهد سودآوری نگاه می‌کردند در حال ترک این کشور هستند.