کمپین هوای پاک

راهکار شما برای داشتن هوای پاک چیست؟

ما چند راهکار پیشنهاد می دهیم اگر شما هم راه حلی دارید بصورت پیام ارایه دهید

* گسترش و حمایت از خودروهای برقی و هیبرید


باید به دولتمردان فشار آوریم تا از این خودرو ها حمایت کنند


خودرو های پاک بسیاری امروزه در جهان تولید می شوند
استعدادها و نمونه های خودروی پاک ایرانی هم زیاد داریمباید دولت و ملت حمایت کنند
امروزه در کشور ما بخش کوچکی از ناوگان حمل و نقل هیبرید یا برقی اند !

باید این نوع ناوگان گسترش یابد* استفاده بیشتر از دوچرخه


به طور کلی نمی توان دوچرخه را جایگزین خودرو کرد

اما برای مسیر های کوتاه می توان هم ورزش کرد هم از ماشین استفاده نکرد* گسترش فرهنگ درختکاری


هر کدام از ما تا کنون چند درخت کاشتیم؟

اگر امکان کاشت درخت دارید همین الان دست به کار شوید

فقط درخت کاج بکارید تا در زمستان که اوج آلودگی ست سبز باشند
* گسترش استفاده از انرژی های پاک به جای فسیلیامروزه درصد بسیار کمی از انرژی کشور پاک تهیه می شود


خواهشمندیم از کمپین حمایت جدی نمایید

سلامتی ما و فرزندانمان شدیدا در خطر است

نباید سطح مطالباتمان را کم کنیم بلکه باید به دولتمردان فشار آورد